Verlichting

Het Paradijs – Verlichting
Zodra we televisie, internet aanzetten overvalt ons vaak de ellende in de wereld. Hoe valt dit te rijmen met de verlichting die we op het yogapad nastreven?

Er zijn twee verschillende werkelijkheden waarvan we altijd al uitgegaan zijn: het rijk van de geest en het rijk van het vlees. Filosofen spreken van nog meer bestaande werkelijkheden die wij (nog) niet kunnen ervaren, denk aan de film Interstellar, the Matrix. Het Paradijs hoeft echter geen idyllische toestand te zijn die we alleen na de dood bereiken maar een ‘staat van zijn’.

Iedereen is onderdeel van een groter geheel, in iedereen zit die sprankeling die ‘leven’heet en iedereen vertaalt op een andere manier zoals ‘het hogere, goddelijke, al’. Dat ik het vergelijk met een goddelijk vonkje betekent niet dat ik dit koppel aan een religie. Het Paradijs betreft een geestestoestand die wordt gekenmerkt door moed, inzicht, vreugde en creativiteit.

Hoe bereik je deze toestand? Door primitieve emoties te transformeren naar moed, inzicht, vreugde en creativiteit. Dát is lastig, maar yoga asana’s doen werkt! Op de mat leer je accepteren, geduld hebben, discipline en je ervaart ‘peace of mind’, verlichting. Verlichting, Samadhi bestaat in verschillende stadia en hoe heerlijk is het om dat eerste stadium te ervaren… zonder hieraan te hechten natuurlijk, anders wordt het natuurlijk weer te hebzuchtig:).

 

Ron van der Post

Īśvara-Praṇidhāna

Overgave als een baby, rustend op de hand van de vader, de armpjes en beentjes vrij omlaag hangend en in een diepe slaap verzonken; zo kan een klein kind zich zonder enige terughoudendheid op natuurlijke wijze overgeven. Zonder er bij na te denken.
Met dit beeld voor ogen onderzoekt Ron van der Post het verschil met Īśvara-Praṇidhāna.

Een kind kan zich onvoorwaardelijke overgeven zonder enig vermoeden van het feit dat het woord vertrouwen bestaat. Het kind denkt niet na maar handelt op een natuurlijke manier. Het denken van het kind is nog stil, er is nog geen angst of onzekerheid voor de buitenwereld aanwezig.
Deze overgave zijn wij volwassenen verleerd, wij hebben geleerd alert te zijn, we willen zelfs controle over de buitenwereld en iedereen die in onze vertrouwde cirkel zit. Want als mens zijn we geneigd teleurstellingen te vermijden. Al onze verlangens en verwachtingen daarentegen proberen we te verwezenlijken. We doen ons best om de verlangens te bevredigen en de verwachtingen te laten uitkomen.

De moederschoot
Zouden we niet veleer stil dienen te worden, de verwachtingen en verlangens naar de wereld laten verstommen? Proberen de verlangens te doven op het moment dat we naar binnen keren? Onze zoektocht naar ons werkelijke innerlijke zelf brengt ons naar de innerlijke, individuele en tegelijk de universele bron. Deze universele bron waar alles en iedereen uit voortkomt en weer in terug zal keren zit in ieder van ons. Wij zijn met elkaar verbonden, ons bewustzijn en de natuur; ze zijn met elkaar verbonden. Deze universele bron is de moederschoot van alles wat leeft, wij zijn een onlosmakelijk deel van het geheel. Overgave aan deze moederschoot is overgave aan het universele of het goddelijke. Dit gaat ons bevattingsvermogen te boven en toch kunnen we er ons veilig voelen. Een gevoel van vreugde en onbegrensdheid ervaar je op een moment van werkelijke overgave. Een overgave vanuit weten en begrijpen. Door boven de natuur uit te stijgen ervaren we de impact en onbegrensdheid van deze moederschoot.

De bron
Patañjali vertelt dat in Îsvara zich geen van de vijf Kleśas bevindt, er zijn geen karmas, geen resultaten van voorgaande acties, en geen opslag van karmas. God is voorbij al dit soort zaken. Lijden en acties zijn gerelateerd aan stervende wezens. Elk persoon lijdt, maar wil vrij zijn van lijden. Iedereen wordt moe van acties; wij willen niet meer naar het werk toe, maar we moeten wel. Karma is ons lot. Of we willen of niet, we leven met de resultaten van onze acties. Niemand wil de resultaten van de acties, maar elke actie impliceert een reactie. Dus heeft een sterveling vier metgezellen: lijden, karma, resultaat van karma, en de opslagplaats van karma. Maar er is een kracht dat hier aan voorbij gaat en iedereen is gretig om voorbij dit punt te gaan. Deze kracht van Îsvara is niets anders dan de oorzakelijkheid van jouw leven.
Om zich aan de universele oorzakelijkheid over te geven is het nodig om bewust te zijn van de bron van het leven. God woont niet in een of andere ‘ver weg’ hemel. Indien hij daar wel is, laat hem daar dan maar zitten en laat hem genieten in zichzelf. Wees niet bezig met dat wat voorbij jou is. Zoals elke zonnestraal gerelateerd is aan de zon en geen afgescheiden bestaan heeft van de zon, zo ben jij één met de bron. Indien een zonnestraal gescheiden zou zijn van de zon, houdt hij op te bestaan. Zijn bestaan zou eindigen. Op eenzelfde manier ben jij niet te scheiden van jouw bron in het bewustzijn. Jouw kleine, begrensde bewustzijn is een projectie van het universele bewustzijn, en het universele bewustzijn is een alles doordringende macht van wat niet ver van jou is. Wanneer jij je die oorzakelijke bron realiseert, dan zul je complete eenheid ervaren. Je zult je realiseren dat je een deel bent van die universele oorzakelijkheid.

De ultieme waarheid
Met soberheid en kennis is overgave vruchtbaar; anders is overgave alleen maar een voorwendsel. We kunnen zeggen: ‘Oh God, Ik ben van u, Ik ben van u,’ totdat de verleidingen langskomen. Dan zeggen we: ‘Oh God, wacht u heel even.’ Indien we God vragen om te wachten, dan houdt dat het volgende in: ‘Ik ben van u, maar ik ben ook van mijn bezittingen.’ Dat zijn twee zaken, yoga en bhoga. Bhoga betekent eigen genot, en yoga betekent zelfrealisatie. We kunnen niet beide op het zelfde moment doen. Met zelfrealisatie eindigen allerlei vormen van verlangens. Jouw intellect zal stabiel zijn, kalm, vredig, en helder. Helderheid van intellect zal je kennis geven van de ultieme waarheid. Dan ben je in staat om duidelijk onderscheid te maken in alle oorzakelijkheden van de verstoringen in je leven. Dat wat pijn en lijden veroorzaakt zal niet meer bij jou zijn. De vijf Kleśas zullen eindigen omdat de onwetendheid vernietigd zal worden.

Een bereikbaar doel
Een Guru is voor mij heel concreet, een mens van vlees en bloed en heel veel bewustzijn. Hij is mijn voorland, mijn voorbeeld, een reis naar mijn innerlijke zelf. Een Guru is het medium voor dat wat abstract is, voor dat wat nog onbereikbaar en niet te bevatten is. Dat maakt het pad naar binnen toegankelijk, creëert stapjes op die soms zo lange weg. Zo kunnen we vertrouwen krijgen in het pad wat ons bij ons diepste zijn kan brengen. Bij mijn Guru kan ik me onvoorwaardelijk overgeven terwijl ik mijn eigen verantwoordelijkheid blijf behouden. Ook al geef ik me over, ik blijf mijn eigen keuzes maken en ik blijf daar verantwoordelijk voor. Mijn eigen karmische pad kan de Guru niet overnemen. Ik zal zelf open zee moeten kiezen, met mijn Guru als kompas die mij de richting kan geven. Zelf zal ik moeten varen en de stormen trotseren. Mijn eigen kwaliteiten en vaardigheden zal ik moeten inzetten om de woeste baren te overleven. Hij is mijn kompas om uiteindelijk de haven veilig binnen te varen, een haven van de innerlijke rust. Daar waar we voor anker kunnen gaan en de stilte ervaren die in ons zit.

De onbegrensdheid
Op het moment dat we onze instrumenten los laten en boven de natuur uitstijgen ervaren we dat ons ego klein wordt, dat de overgave zorgt voor bescheidenheid; daar waar kennis wijsheid wordt, daar waar ik weer kind mag en kan zijn. Overgave voelt als je jas uitdoen. Je hoeft niemand meer te zijn want je bent één met het geheel. Een diep innerlijk gevoel van eenheid in diversiteit ervaar je tot in elke vezel van je lichaam. Die verbinding geeft een gevoel van veiligheid en gedragen worden.
Het gevoel om het allemaal zelf te moeten doen sijpelt dan langzaam weg. De wereld is als het ware facilitair aan mij, want mijn gevoel van gedragen worden ontstaat wanneer ik me er aan overgeef. Zoals het kind gedragen wordt op de hand van de vader. Zoals een kind zijn hand uitreikt naar de volwassene, zo reiken wij onze hand uit en worden gedragen in het leven met de wind van liefde in de zeilen.
Met een onbegrensd vertrouwen de toekomst tegemoet; overgave aan het universele en het goddelijke haalt de angst en eenzaamheid weg uit het dagelijkse leven. En een innerlijke tevredenheid krijg je er als bonus bij. Overgave is vertrouwen hebben, eerst in je werkelijke zelf. Leren houden van jezelf en dan in staat zijn om te houden van de ander, de wereld, het universele en het goddelijke.
Vanuit kennis komt overgave, vanuit die overgave komt een natuurlijke dienstbaarheid. Die onvoorwaardelijke dienstbaarheid wordt gedragen door de universele liefde die wordt ervaren bij die innerlijke overgaven. Dit is de ware stroom van het leven.

Īśvara-Praṇidhāna
Īśvara-Praṇidhāna is een proces waar Karmayoga een logisch gevolg van is. Dienstbaarheid vanuit liefde, dienstbaarheid omdat je doordrongen bent van wat je werkelijk bent. Wij zijn een onlosmakelijk deel van een veel groter allesomvattend organisme. En deze onbegrensdheid is niet te bevatten zolang we ons referentiekader ingeperkt laten in het grofstoffelijke denken. We kunnen speculeren en er over filosoferen, maar het enige wat we echt kunnen doen is naar binnen keren. Dan zijn we in staat om dit allemaal ook zelf te ervaren.
Geloven is niet altijd weten, maar bij geloven hoeft dat ook niet. Yoga wil weten en niet geloven. Je ware zelf leren kennen is de wereld en het universum kennen, met jezelf als tijdelijk middelpunt. Geloven is voor degene die niet zoekt, die gelooft in wat anderen zeggen of schrijven zonder individueel onderzoek te verrichten. Antwoorden op niet zelf gestelde vragen.
De kunst van het leven is het realiseren van het ware zelf, is het realiseren van wat leven is, dan komt er innerlijke overgave.

OM

< De voornoemde tekst is dus van Ron >

 

De subtiele wereld van de yogafilosofie
Dagelijks heb je waarschijnlijk duizenden gedachten, positieve gedachten maar ook negatieve en af en toe een sublieme gedachte. Je kunt ze niet zien, niet proeven, toch zijn ze er. Ik vergelijk ze met ‘stroompjes’. Ze hebben een belangrijke invloed op je leven. Op jouw zijn.

Deze gedachten hebben invloed op jouw emoties. Makkelijk gezegd dat je negatieve emoties zou moeten ombuigen naar positieve om gelukkig te zijn.

Voornoemde, onzichtbare wereld, wordt in de yogafilosofie onderzocht en eenvoudig uitgedrukt is yoga een manier om je te leren surfen op de golven van het leven: de ups en de downs. Uiteindelijk met de bedoeling je niet te hechten aan de downs maar ook zeker niet aan de ups.

Hoe vertaal je dan ‘verlichting’ Īśvara-Praṇidhāna, vraag je je misschien af. Want dat las je wellicht dat het doel van yoga oftewel het 8-voudige pad van Patanjali, verlichting bereiken is. Het is al heel wat om als resultaat een mooi, gelukkig en tevreden ‘state of being’ te behouden (of te bereiken). Yoga leert je accepteren, liefde ervaren, vertrouwen en de kracht ontstaan om de dingen die te veranderen zijn ook daadwerkelijk te veranderen. Wil je meer bereiken in yoga, dan kan dat ook maar wordt er meer gevraagd van jouw discipline. Hoe dan? Volgens het 8-voudig pad van Patanjali.

Wie is Patanjali? Hij schreef de yoga sutra’s oftewel yogaverzen. Sutra’s zijn voor een yoga-beoefenaar vergelijkbaar met de bijbel, de Koran of welk gebedsboek ook met het grote verschil dat yoga geen religie is want er is geen instituut en geloof je nu wel of niet in een god dan is dat prima! Omdat er duizenden jaren geleden nog geen boeken waren zijn deze verzen mond-op-mond doorgegeven en pas 200 jaar voor Chr.


  • wholesale jerseys
  • Discover football jerseys make you charming. Order a pair of football jerseys the most favorite product of super stars for you.