Patanjali – 8 voudig pad

ONDERSTAAND EEN BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE ASTANGHA YOGA VAN PATANJALI. YOGA IS EEN PERSOONLIJKE ONTDEKKINGSTOCHT. PATANJALI SCHREEF DE YOGA SUTRA’S IN DE VORM VAN EEN ACHTVOUDIG PAD. SUTRA’S ZIJN VERZEN, EEN HANDLEIDING VOOR DE YOGABEOEFENAAR. AFHANKELIJK VAN MOTIVATIE, VASTBERADENHEID EN DOEL SORTEERT YOGA GROOT OF KLEIN EFFECT. 

YOGA is een kennismaking met jezelf wat niet betekent dat je met yoga egocentrisch bezig bent: je manifesteert jezelf in relatie tot anderen, daarom is het in yoga een belangrijk aspect om de bezigheden juist te richten op de samenleving. Maar, hoever de ander is op de yogamat of daarbuiten is niet belangrijk. 

YOGA ontstond uit de veda’s, zoals ook Ayurveda is ontstaan. Veda’s maken onderdeel uit van het Hindoeïsme. YOGA is géén religie en géén instituut: alle religies zijn welkom evenals atheïsme.

YOGA & 8-VOUDIGE PAD
1. Yama’s
Universele normen en waarden gericht op de samenleving: geweldloosheid, eerlijkheid, niet stelen, kuisheid en hebzuchtloosheid
2. Niyama’s
Zuivering van het zelf met discipline en beheersing: zuiverheid, tevredenheid, soberheid, zelfstudie, toewijding aan het allerbelangrijkste/allerhoogste
3. Asana’s: oefeningen die voortkomen uit lichaamsbeheersing en meditatie
4. Pranayama’s: ademoefeningen en beheersing van de pranastroom (=energiestroom)
5. Pratyahara: afwenden van de geest van de objecten – zintuigen
6. Dharana: concentratie
7. Dhyana: contemplatie/meditatie
8. Samadhi: meditatie/verwerkelijking

Yoga is dus meer dan yogaoefeningen (asana’s).
Yama’s en niyama’s zijn treden die gericht zijn op een sociaal leven. Samen met de guna’s die ik later behandel vormen ze de basis van de yogabeoefening.

ad 1. Yama’s
Geven aan waar je als individu in relatie tot anderen op mag letten.
Aparigraha – hebzuchtloosheid
Bramhacarya – kuisheid
Satya – eerlijkheid
Esteya – niet stelen
Ahimsa – geweldloosheid
Graag besteed ik aandacht aan de Yama ‘hebzuchtloosheid’.
Hebzucht betekent te veel en meer willen hebben dan nodig. Met name in de decembermaand worden we uitgenodigd veel te kopen en nu zeg ik niet dat je dat niet zou moeten doen maar wél om je ervan bewust te zijn hoe je daarmee omgaat en hoe ‘gek’ je je laat maken. In onze maatschappij worden we vaak beoordeeld aan de hand van ons bezit.
Hebzucht geeft onvrede, pijn, rusteloosheid, onzekerheid, ongedisciplineerdheid wat een vernietigend effect op de levenskracht kan hebben. Ik zeg hiermee niet dat je niet zou mogen kopen of hebben van geld, relaties, luxe, tijd en/of genotsmiddelen maar ga op een gezonde manier met jouw behoeften en wensen om. Wat heb je écht nodig? Geeft het een meerwaarde aan je leven? Wat bereik je ermee?
Ontzeg jezelf niets maar onderken wat realistisch en noodzakelijk voor je is. Vermijd krampachtigheid of starheid.
Bovenstaande geeft inzicht in fysieke hebzucht.
Verbale hebzucht: geen intrigerende, verlokkende woorden gebruiken om zintuigen van jezelf of anderen te activeren. Dit uit zich door geen aandacht te willen hebben, niet belangrijk willen zijn. Dit komt niet voort uit verlegenheid of angst.
Intellectuele hebzucht: In hoeverre trekt de wereld met al zijn prikkelingen en verleidingen zoals social media, mode, aangekweekte behoeften je weg van jezelf? Streven naar hebzuchtloosheid betekent niet dat je niet mag genieten of ieder bezit dient af te zweren. Het gaat er dus om dat je op een goede manier materiële en immateriële zaken weet te combineren in jouw leven.

ad 2. Niyama’s
Gericht op mens als individu. Hoe ga je met je lijf, leven, behoeften, gevoelens om. Hierover meer in de volgende nieuwsbrief, januari 2017.

YOGA is a personal journey. I decided not to translate the information about the eight folded path of Patanjali.
This eight folded path is a guide to practice yoga and not only do the asana’s. 
In this path, we find the information about yoga, written down in sutra’s. 
Depending on your motivation, intention and goals, yoga will be véry usefull in life!

Because of the possibility of wrong interpretation, I invite you to talk about this path so I am able to read your eyes and see your face so I will be 100% sure you will understand and interprete everything wright! Because of the English language is not my mother language. Of course, other languages (Dutch for example) are welcome too, there will be no costs!

 

Please read this text also on the Yogamar site: http://www.yogamar.eu/patanjali/

 


 • wholesale jerseys espn
 • wholesale jerseys china
 • wholesale jerseys
 • wholesale authentic sports jerseys
 • cheap nfl pro bowl jerseys
 • cheap nfl super bowl jerseys
 • cheap super bowl jerseys
 • wholesale nba jerseys
 • cheap jerseys china
 • cheap nba jerseys
 • nfl jerseys wholesale
 • wholesale authentic nfl jerseys
 • Jerseys For Cheap